Friday, December 28, 2007

Selamat Hari Raya Ghadir Mubarak..

Alhamdulillah allazi ja'alana minal mutamassikin bi Wilayati
Amirul Mukminin Al Haidar Ali Ibni Abi Thalib (as)
Best Wishing of Eidul Meesaq. 18 Zulhijjah 1428 H.
Eid Ghadir Mubarak!

Sedutan dari Hadith al-Ghadir yang bermaksud:

"Wahai manusia, siapakah yang lebih utama menjadi
wali bagi orang-orang Mukminin daripada diri mereka
sendiri?" Mereka menjawab:"Allah dan RasulNya lebih
mengetahuinya." Sabda baginda:"Sesungguhnya Allah ialah
mawlaku dan aku mawla orang-orang Mukminin dan akulah
lebih berhak menjadi wali mereka lebih daripada diri mereka
sendiri, maka barangsiapa mengakui aku sebagai mawlanya
maka Ali juga mawlanya."


Kemudian orang ramai tidak berpisah hingga Jibrail tiba membawa wahyu yang bermaksud:

"Pada hari ini telahKu sempurnakan untukmu agamamu dan telahKu lengkapkan kepadamu nikmatKu, dan telah Aku redha Islam menjadi agamamu..."(al-Qur'an:5:3)

Selepas itu Rasulullah SAWW bersabda: "Allah Yang Maha Agung telah menyempurnakan agama, telah melengkapkan nikmat dan Dia memperkenankan risalahku dan kepimpinan Ali selepasku."


No comments: